Bruk kort på miljøsentralane! Det gjer jobben lettare for alle

Ved alle SIM sine miljøsentralar kan ein bruke kort som betalingsmiddel. SIM oppmodar kundar til å bruke kort avdi det vil vera lettare å få køen til å gå raskare når ein brukar kort.

27. februar, 2015 Publisert av Janne Hillersøy