Koronainformasjon frå SIM Les meir

Opnar miljøsentralane

Frå og med måndag 6. april opnar SIM alle miljøsentralane, i tråd med nye retningsliner frå Fylkesmannen i Vestland og Miljødirektoratet. SIM ber alle kundar som ikkje MÅ ta turen til miljøsentralen om å vente. Sjølv om ein no opnar miljøsentralane vil råd om å hindre spreiing av smitte framleis vera gjeldande.

Kundar som kjem vert bedne om å ta omsyn til fylgjande:

  • Godt brukande er stengt inntil vidare
  • Kundar og tilsette skal halde god avstand i tråd med FHI sine retningslinjer
  • Kundane må vera budde på at det kan bli endra køyremønster
  • Det kan bli lange køar og venting
  • Berre kundar som MÅ levere avfall, vert oppmoda til å kome. Dei andre vert oppmoda om å vente med rydding.
  • Kundane vert bedt om å sortere godt på førehand, slik at opphaldet vert kortast mogeleg
  • Berre dei som treng å vera med for å kaste avfallet, skal vera med til miljøsentralen
  • Me tek ikkje imot kontantar
  • Ein vert oppmoda om å betale med VIPPS. Alternativt kan ein nytte kort med kontaktlaus betaling (tappe kortet)
  • Det vert ikkje skrive ut kvittering.

Elles minnar me om at påskeaftan er stengt som vanleg.

3. april, 2020 Publisert av Janne Hillersøy