Velg kommune for ei tilpassa visning Vel kommune

Alle returpunkt i Velg kommune for ei tilpassa visning

Vis/skjul punkta i kartet ved å klikke på dei respektive i øvre høgre hjørne.

Miljøsentral

Hyttekonteinar

Glas & metall

Sveio Miljøsentral

Opningstider på miljøsentral -

Måndag: 10.00 - 18.00

Torsdag: 10.00 - 18.00

Heilagdagar, påskeaftan, julaftan og nyttårsaftan stengt.

 

Kundar som leverar på SIM sine miljøsentralar, lyt sjølv sortera avfallet sitt i dei ulike konteinerane. Våre tilsette hjelper deg dersom du er usikker på kva konteinar du skal kaste avfallet i.

Prisar på miljøsentral -

Restavfall og sorterbart avfall:
1 sekk ca 100l: Kr 50
1,5m3: Kr 150
Opptil 3m3: Kr 300
Mengder over 3m3: avrekna etter volum
Hageavfall:
Biltilhengjar: Kr 50
Bildekk:
Bildekk på felg: Kr 40

For info om kostnadsfri levering og levering for næringskundar, sjå "Prisar og gebyr" nedanfor.

Tømmekalender og tømmeruter +

Tømmekalender og tømmeruter

Til venstre i menyen finn du SIM sin tømmekalender i pdf. format, og du finn informasjon om tømmeruter der du bur. Tømmekalenderen viser kva for veker bio-, papir- og restavfallsdunken vert henta, og kva som skjer i dei tilfella der hentedagen fell på ein rørleg heilagdag.

Har du ein smarttelefon?

Då kan du laste ned SIM sin app som varslar deg kva dunk du skal setje ut. I tillegg viser appen opningstider på miljøsentralen og plassering av hyttekonteinerar.

Last ned:

app-store-no@2x

google-play-no@2x

Tømmeruter
Tømmerutene viser kva for vekedag det er tømming i eit gitt område.

 

 

Tømmekalender Tysnes

Last ned tømmekalender 2019 for Tysnes

 

Tømmeruter Tysnes

Bosbilen følgjer dette oppsettet:

Torsdag: 
Hodnanes – Flatråker – Kåstad – Uggdal – Våge – Godøysund – Reksteren – Beltestad – Søreide – Neshavn – Skorpo – Nymark – Lunde/Lukksund – Gåsavikkrysset – Uggdal v/kryss til Onarhem – Onarheim kyrkje

Tømmekalender Bømlo

Last ned tømmekalender 2019 for Bømlo

 

Tømmeruter Bømlo

Bosbilen følgjer dette oppsettet:

Måndag 

Folderøyhamn – Brotaneset – Ekornsæter- Innvær – Rubbestadneset – Aga -Rolfsnes Hollundsdalen –-Urangsvåg – Goddo – Brandasund

Tysdag  Bremnes (sentrum) –Laurhammer – Sjøvoll – Økland – Nesse – Meling – Stavland – Hiskjo

Onsdag 
Meland- Alvsvåg- Fylkesnes-Gilje – Ersland – Håvik (ytre)- Grønnevik – Oldereid  – Sakseid – Finnås –Børøy – Våge – Lykling – Langevåg

Fredag
Spissøy –Siggarvåg – Moster – Håvik (indre )

Tømmekalender Kvinnherad

Last ned tømmekalender 2019 for Kvinnherad

 

Tømmeruter Kvinnherad

Bosbilen følgjer dette oppsettet:

Måndag 
Neslia, Rosendal, Åkra, Matre, Dimmelsvik til og med Korsneset.

Tysdag
Uskedalen, hovudveg forbi Husnes og Sunde, fram til og med Utåker.

Onsdag
Halsnøy

Torsdag
Røsslandslia -Husnes, Kaldestad, Grønstøl, Røyrvik, til og med Sunde gamle skule.

Fredag
Våge – Bjelland  – Sunde til kryss ved YX stasjonen. Løfallstrand,  Mauranger, Gjetningsdalen Varaldsøy, Hatlestrand, Ølve, Stussvik

Tømmekalender Sveio

Last ned tømmekalender 2019 for Sveio

 

Tømmeruter Sveio

Bosbilen følgjer dette oppsettet:

Onsdag
Bjelland – golfbanen/Sveio sentrum –Sveioåsen- Fjellstad – Krossleite – Ekrene – Søre Våge.

Torsdag
Hanaleite – Rød  – Krysset Rød – Åsbu/Emberland -Auklandshamn – Buavåg –– Norskog/Eltravåg – Mølstrevåg – Straumen –Vikse

Fredag
Valevåg – Tittelsnes – Straumøy – Liareid – Staupe – Førde – Haukås – Hinderlid – Lid – Apeland – Erve – Kvalvåg – Fjon – Eilerås.

Tømmekalender Austevoll

Last ned tømmekalender 2019 for Austevoll

 

Tømmeruter Austevoll

Bosbilen følgjer dette oppsettet:

Måndag
Stora Kalsøy – Hundvåko – Storebø (sør for Birkelandskryss  – Eidsbøen)

Tysdag
Stolmen – Selbjørn – Bekkjarvik – Husavik (vestsida av krysset) – Vik-krysset – Kolbeinsvik – Drøno – Porsdalen

Onsdag
Hufthammar – Birkeland, rundkøyring v/Eidsbøen – Haukanes – Sandvik –  Husavik (austsida av krysset)

 

Tømmekalender Fitjar

Last ned tømmekalender 2019 for Fitjar

 

Tømmeruter Fitjar

Bosbilen følgjer dette oppsettet:

Onsdag:
Dåfjorden – Koløyholmen – Helland – Vestbøstad – Fitjar sentrum –
Vik – Eide – Sandvikvåg – Tveit (Osternes) – Rydland

Tømmekalender Stord

Last ned tømmekalender 2019 for Stord

 

Tømmeruter Stord

Måndag
Stord kyrkje – Hystad – Haga – Tysemarkjo-Rommetveit –Grov – Mehammer-Huglo

Tysdag
Storhaug byggjefelt – frå Stord kyrkje – Leirvik sentrum – Skotaberg– Lønning – Studalen – Saghaugen

Torsdag
Bjelland – Kårevik – Heiane – Skjersholmane – Horneland – Hiljesgjerde – Valvatna – Sætravikjo –Føyno

Fredag
Fjellgardane-Ådland – Litlabø – Nysæter – Vikanes – Stokken – Flyplassen – sentrum Sagvåg – Podlen- Almås- Tjødnalio

 

 

 

Skriv ut denne sida.

Priskalkulator/dunkendring +

Priskalkulator/dunkendring

Er du ny abonnent i SIM? Ring 53 45 78 50

Er du allereie abonnent og ynskjer endra dunkstorleik? Fyll ut vårt endringsskjema i menyen til venstre.

Lurar på du på prisar på abonnement og dunkar? Det kan du rekne ut i vår priskalkulator som du finn i menyen til venstre.

NB:
Frå 9. april er det ny renovasjonsordning i SIM-kommunane.

Det vil mellom anna medføra henting av restavfallet annakvar veke for alle. Bioavfallet vert henta samstundes.

Papiravfall + plastemballasje (i sekk) vert henta kvar fjerde veke, same dag. Du får ny sekk for plastemballasje ved å henge/knyte ein tom sekk på papirdunken. Du kan òg hente nye sekkar på næraste miljøsentral.

Priskalkulator/Dunkendring Sveio

SIM byter dunkar om lag kvar 5. veke. Dersom du treng dunk før me kjem på huset, ta kontakt med SIM.

Heimekompostering krev kurs (Kurs kan du ta via nett, trykk på skjema og vel kompostkurs)

Priskalkulator/Dunkendring Austevoll

SIM byter dunkar om lag kvar 5. veke. Dersom du treng dunk før me kjem på huset, ta kontakt med SIM.

Heimekompostering krev kurs (Kurs kan du ta via nett, trykk på skjema og vel kompostkurs)

Priskalkulator/Dunkendring Bømlo

SIM byter dunkar om lag kvar 5. veke. Dersom du treng dunk før me kjem på huset, ta kontakt med SIM.

Heimekompostering krev kurs (Kurs kan du ta via nett, trykk på skjema og vel kompostkurs)

Priskalkulator/Dunkendring Fitjar

SIM byter dunkar om lag kvar 5. veke. Dersom du treng dunk før me kjem på huset, ta kontakt med SIM.

Heimekompostering krev kurs (Kurs kan du ta via nett, trykk på skjema og vel kompostkurs)

Priskalkulator/Dunkendring Kvinnherad

SIM byter dunkar om lag kvar 5. veke. Dersom du treng dunk før me kjem på huset, ta kontakt med SIM.

Heimekompostering krev kurs (Kurs kan du ta via nett, trykk på skjema og vel kompostkurs)

Priskalkulator/Dunkendring Tysnes

SIM byter dunkar om lag kvar 5. veke. Dersom du treng dunk før me kjem på huset, ta kontakt med SIM.

Heimekompostering krev kurs (Kurs kan du ta via nett, trykk på skjema og vel kompostkurs)

Priskalkulator/Dunkendring Stord

SIM byter dunkar om lag kvar 5. veke. Dersom du treng dunk før me kjem på huset, ta kontakt med SIM.

Heimekompostering krev kurs (Kurs kan du ta via nett, trykk på skjema og vel kompostkurs)

Skriv ut denne sida.

Prisar og gebyr 2019 +

Prisar og gebyr 2019

I menyen til venstre vil du finna prisar og gebyr knytt til din kommune. Prisane er per år

Prisar miljøsentral

«Kostnadsfritt»:
Det følgjande kan leverast kostnadsfritt på miljøsentralen, (Gjeld privatkundar) (betaling skjer gjennom renovasjonsabonnementet):

 • Farleg avfall
 • EE-avfall
 • Plastemballasje
 • Glas- og metallemballasje
 • PCB- vindauge
 • Tekstilar
 • Eternitt
 • Trykkimpregnert trevirke (eldre type)

NB! Dersom verksemder/transportørar kjem til oss og leverer avfall vert det rekna som næringsavfall og ein lyt betala for levering!

Næringskundar:
Ved levering på miljøsentralane på Bømlo, Heiane, i Svartsmåget og Husnes betalar næringskundar etter vekt på avfallet. Transport- middelet må vegast både før og etter tømming. Det er kun på Bømlo, Heiane, i Svartasmåget og på Husnes miljøsentralane har vekt.

Ved dei andre miljøsentralane betalar næringskundar etter volum på avfallet (m3).

Farleg avfall: Vert fakturert i etterkant. Kunden skal ha med utfylt deklarasjonsskjema.

Hushaldsrenovasjon Austevoll

Abonnementsgebyr Austevoll 1020 kr (per år)

Dunkgebyr(avheng av tømmefrekvens og storleik på dunkar)

Type dunkTømmefrekvensGebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke438 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke219 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke363 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 013 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke494 kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke835 kr.
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 305 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke2 330 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekvar vekeBet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.44 kr

Ekstrasekker kan kjøpast på rådhus og miljøsentral.

 

Hytterenovasjon Austevoll

Gebyr for SIM si hytterenovasjonsordning på Austevoll er 1 163 kr (per år)

SIM sine hytteabonnentar betalar eit årleg abonnementsgebyr for renovasjonstenestene.

Renovasjonsgebyret skal dekkja:

 • Innsamling av hytteavfall
 • Miljømessig og kostnadseffektiv slutthandtering av avfallet
 • Kjøp og vedlikehald av hyttekontainerar
 • Returpunkt for glas- og metallemballasje
 • Miljøsentralar for grovavfall, farleg avfall, EE-avfall og anna avfall
 • Avgifter til staten
 • Administrasjon og informasjon
 • OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med hytterenovasjonsordninga.

Slamgebyr Austevoll

Årleg gebyr inkl.mva

Slamtank 0 – 4 m3718,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m31 686,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m33 878,-
Fellestank vanleg hus638,-
Slamtank hytte375,-
Fellestank hytte/rorbu394,-
Minirenseanlegg1 750,-
Minirenseanlegg, delt1 313,-
Naudtømming tank 0 – 4 m32 125,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3365,-

Hushaldsrenovasjon Bømlo

Abonnementsgebyr Bømlo 975 kr (per år)

Dunkgebyr(avheng av tømmefrekvens og storleik på dunkar)

Type dunkTømmefrekvensGebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke438 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke219 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke363 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 013 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke494 kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke835 kr.
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 305 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke2 330 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekv. veke*Bet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.44 kr

Ekstrasekker kan kjøpast på rådhus og miljøsentral.

 

 

Hytterenovasjon Bømlo

Gebyr for SIM si hytterenovasjonsordning for Bømlo er 1 175 kr (per år)

SIM sine hytteabonnentar betalar eit årleg abonnementsgebyr for renovasjonstenestene.

Renovasjonsgebyret skal dekkja:

 • Innsamling av hytteavfall
 • Miljømessig og kostnadseffektiv slutthandtering av avfallet
 • Kjøp og vedlikehald av hyttekontainerar
 • Returpunkt for glas- og metallemballasje
 • Miljøsentralar for grovavfall, farleg avfall, EE-avfall og anna avfall
 • Avgifter til staten
 • Administrasjon og informasjon
 • OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med hytterenovasjonsordninga.

Slamgebyr Bømlo

Årleg gebyr inkl.mva

Slamtank 0 – 4 m3675,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m3906,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m31 913,-
Fellestank vanleg hus500,-
Slamtank hytte375,-
Fellestank hytte/rorbu250,-
Minirenseanlegg1 750,-
Minirenseanlegg, delt1 313,-
Naudtømming tank 0 – 4 m32 125,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3365,-

Hushaldsrenovasjon Fitjar

Abonnementsgebyr Fitjar 1075 kr (per år)

Dunkgebyr(avheng av tømmefrekvens og storleik på dunkar)

Type dunkTømmefrekvensGebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke438 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke219 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke363 kr
Papir 660 ltr.FJerdekvar veke1 013 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke494 kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke835 kr.
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 305 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke2 330 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekvar vekeBet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.44 kr

Ekstrasekker kan kjøpast på rådhus og miljøsentral.

 

 

Hytterenovasjon Fitjar

Gebyr for SIM si hytterenovasjonsordning for Fitjar er 1 213 kr (per år)

SIM sine hytteabonnentar betalar eit årleg abonnementsgebyr for renovasjonstenestene.

Renovasjonsgebyret skal dekkja:

 • Innsamling av hytteavfall
 • Miljømessig og kostnadseffektiv slutthandtering av avfallet
 • Kjøp og vedlikehald av hyttekontainerar
 • Returpunkt for glas- og metallemballasje
 • Miljøsentralar for grovavfall, farleg avfall, EE-avfall og anna avfall
 • Avgifter til staten
 • Administrasjon og informasjon
 • OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med hytterenovasjonsordninga.

Slamgebyr Fitjar

Årleg gebyr inkl.mva

Slamtank 0 – 4 m3750,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m3500,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m3900,-
Fellestank vanleg hus500,-
Slamtank hytte425,-
Fellestank hytte/rorbu250,-
Minirenseanlegg1 750,-
Minirenseanlegg, delt1 313,-
Naudtømming tank 0 – 4 m32 125,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3365,-

Hushaldsrenovasjon Kvinnherad

Abonnementsgebyr Kvinnherad 1025 kr (per år)

Dunkgebyr(avheng av tømmefrekvens og storleik på dunkar)

Type dunkTømmefrekvensGebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke438 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke219 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke363 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 013 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke494 kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke835 kr.
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 305 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke2 330 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekvar vekeBet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.44 kr

Ekstrasekker kan kjøpast på rådhus og miljøsentral.

 

Hytterenovasjon Kvinnherad

Gebyr for SIM si hytterenovasjonsordning for Kvinnherad er 1 188 kr (per år)

SIM sine hytteabonnentar betalar eit årleg abonnementsgebyr for renovasjonstenestene.

Renovasjonsgebyret skal dekkja:

 • Innsamling av hytteavfall
 • Miljømessig og kostnadseffektiv slutthandtering av avfallet
 • Kjøp og vedlikehald av hyttekontainerar
 • Returpunkt for glas- og metallemballasje
 • Miljøsentralar for grovavfall, farleg avfall, EE-avfall og anna avfall
 • Avgifter til staten
 • Administrasjon og informasjon
 • OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med hytterenovasjonsordninga.

Slamgebyr Kvinnherad

Årleg gebyr inkl.mva

Slamtank 0 – 4 m3720,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m3885,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m31931,-
Fellestank vanleg hus574,-
Slamtank hytte375,-
Fellestank hytte/rorbu288,-
Minirenseanlegg1 750,-
Minirenseanlegg, delt1 313,-
Naudtømming tank 0 – 4 m32 125,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3365,-

Hushaldsrenovasjon Stord

Abonnements-gebyr Stord 1031 kr (per år)

Dunkgebyr(avheng av tømmefrekvens og storleik på dunkar)

Type dunkTømmefrekvensGebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke438 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke219 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke363 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 013 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke494 kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke835 kr.
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 305 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke2 330 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekvar vekeBet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.44 kr

Ekstrasekker kan kjøpast på rådhus og miljøsentral.

 

 

Hytterenovasjon Stord

Gebyr for SIM si hytterenovasjonsordning på Stord er 1 119 kr (per år)

SIM sine hytteabonnentar betalar eit årleg abonnementsgebyr for renovasjonstenestene.

Renovasjonsgebyret skal dekkja:

 • Innsamling av hytteavfall
 • Miljømessig og kostnadseffektiv slutthandtering av avfallet
 • Kjøp og vedlikehald av hyttekontainerar
 • Returpunkt for glas- og metallemballasje
 • Miljøsentralar for grovavfall, farleg avfall, EE-avfall og anna avfall
 • Avgifter til staten
 • Administrasjon og informasjon
 • OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med hytterenovasjonsordninga.

Slamgebyr Stord

Årleg gebyr inkl.mva

Slamtank 0 – 4 m3720,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m3885,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m31 931,-
Fellestank vanleg hus574,-
Slamtank hytte375,-
Fellestank hytte/rorbu288,-
Minirenseanlegg1 750,-
Minirenseanlegg, delt1 313,-
Naudtømming tank 0 – 4 m32 125,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3365,-

Hushaldsrenovasjon Sveio

Abonnementsgebyr for Sveio kommune  1 186 kr (per år)

Dunkgebyr (avheng av tømmefrekvens og storleik på dunkar)

Type dunkTømmefrekvensGebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke438 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke219 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke363 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 013 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke494 kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke835 kr.
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 305 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke2 330 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekv. veke*Bet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.44 kr

Ekstrasekker kan kjøpast på rådhus og miljøsentral.

 

Hytterenovasjon Sveio

Gebyr for SIM si hytterenovasjonsordning for Sveio er 1 230 kr (per år)

SIM sine hytteabonnentar betalar eit årleg abonnementsgebyr for renovasjonstenestene.

Renovasjonsgebyret skal dekkja:

 • Innsamling av hytteavfall
 • Miljømessig og kostnadseffektiv slutthandtering av avfallet
 • Kjøp og vedlikehald av hyttekontainerar
 • Returpunkt for glas- og metallemballasje
 • Miljøsentralar for grovavfall, farleg avfall, EE-avfall og anna avfall
 • Avgifter til staten
 • Administrasjon og informasjon
 • OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med hytterenovasjonsordninga.

Slamgebyr Sveio

Årleg gebyr inkl.mva

Slamtank 0 – 4 m31 150,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m31 378,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m32 823,-
Fellestank vanleg hus1 038,-
Slamtank hytte575,-
Fellestank hytte/rorbu519,-
Minirenseanlegg1 750,-
Minirenseanlegg, delt1 313,-
Naudtømming tank 0 – 4 m32 125,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3365,-

Hytterenovasjon Tysnes

Gebyr for SIM si hytterenovasjonsordning for Tysnes er 1 384 kr (per år)

SIM sine hytteabonnentar betalar eit årleg abonnementsgebyr for renovasjonstenestene.

Renovasjonsgebyret skal dekkja:

 • Innsamling av hytteavfall
 • Miljømessig og kostnadseffektiv slutthandtering av avfallet
 • Kjøp og vedlikehald av hyttekontainerar
 • Returpunkt for glas- og metallemballasje
 • Miljøsentralar for grovavfall, farleg avfall, EE-avfall og anna avfall
 • Avgifter til staten
 • Administrasjon og informasjon
 • OBS! Gebyret skal ikkje vera høgare enn dei samla kostnadene med hytterenovasjonsordninga.

Hushaldsrenovasjon Tysnes

Abonnementsgebyr for Tysnes kommune 1374 kr (per år)

Dunkgebyr (avheng av tømmefrekvens og storleik på dunkar)

Type dunkTømmefrekvensGebyr (per år)
Bio 140 ltr.Annakvar veke438 kr
Papir 140 ltrFjerdekvar veke219 kr
Papir 240 ltr.Fjerdekv. veke363 kr
Papir 660 ltr.Fjerdekvar veke1 013 kr
Rest 140 ltr.Annakvar veke494 kr
Rest 240 ltr.Annakvar veke835 kr.
Rest 370 ltr.Annakvar veke1 305 kr
Rest 660 ltr.Annakvar veke2 330 kr
Plastemballasje (sekk)Fjerdekv. veke*Bet. v/ab. gebyr
Ekstrasekkerper stk.44 kr

Ekstrasekker kan kjøpast på rådhus og miljøsentral.

 

Slamgebyr Tysnes

Årleg gebyr inkl.mva

Slamtank 0 – 4 m3999,-
Slamtank 4,1 – 9,5 m31 082,-
Slamtank 9,6 – 16,5 m32 369,-
Fellestank vanleg hus999,-
Slamtank hytte509,-
Fellestank hytte/rorbu500,-
Minirenseanlegg1 750,-
Minirenseanlegg, delt1 313,-
Naudtømming tank 0 – 4 m32 125,-
Tillegg for naudtømming tank > 4 m3 per m3365,-

Salsprodukt

Produkta kan du kjøpa på våre miljøsentralar eller ved å ta kontakt med SIM.

Salsprodukta vert berre selde i SIM sine medlemskommunar, prisane er inkl. mva

ProduktBeskrivelsePris
Kompostbingen KompostBjørn– Volum 235 liter. Bingen er 1. meter høg
– Høver for husstandar på 3 – 5 personar
– Greip, innerlok og ein pose strø er inkludert
Pris: 4440,- *
Strø til kompostbingar– Framstillt av nåletrebark
– Kjem i sekker på 50 liter
– Hjelper komoposteringsprosessen i gang
– Dempar lukt og sikrar rett fuktinnhald
– Prisen er per. sekk
Pris: 110,- *
Ekstrasekk– Kan setjast ut i lag med restavfallsdunken
– Kan kjøpast på miljøsentralen
– Prisen er per. sekk
Pris: 44,- *
Kjøkenspann til bioavfall– Volum 6 liter
– Til matavfall
– Nye abonnentar får spannet gratis
– Kan kjøpast på miljøsentralen
Pris: 25,- *
Papirposar til kjøkenspann– Kan kastast i biobunk/kompostbinge
– Kan kjøpast i matvarebutikk/miljøsentral
– Vert leverte i buntar på 50, prisen er per. bunt. Frakt kjem i tillegg
Pris: 30,- *
Bioposar (til kjøkenspann)– Posar av maisstivelse
– Til kjøkenspannet
– Kan kastast i biodunk/kompostbinge
– Vert leverte i rullar på 20. Prisen er per rull.
– Kan kjøpast på miljøsentralen
Pris: 20,- *
Biposar (til biodunk)– Volum 140 liter
– Enklare reinhald. Mindre problem med fluge/makk
– Kan kjøpast i matvarebutikk/miljøsentralen
Pris: 60,- *

* Frakt kjem i tillegg

Kompostjord

Prisar

 • Kr 200 for 0,5 tonn (0,5 m3).
 • Kr 400 for 1 tonn (1 m3)
 • Kompost i sekker kostar kr 10 per sekk (ta med sekker).

Prisane er basert på sjølvplukk; at kunden lastar kompostjorda sjølv.

Skriv ut denne sida.

Hyttekonteinarar +

Hyttekonteinarar

I kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes er det plassert ut hyttekonteinarar ved sentrale vegkryss og samlingsstader, slik at hyttefolket lett skal kunna bli kvitt avfallet sitt. Hyttekonteinarane skal kun nyttast av dei som betalar abonnement for hytterenovasjon.

Hyttekonteinarar Austevoll

I kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes er det plassert ut hyttekonteinarar ved sentrale vegkryss og samlingsstader, slik at hyttefolket lett skal kunna bli kvitt avfallet sitt. Hyttekonteinarane skal kun nyttast av dei som betalar abonnement for hytterenovasjon.

 • Hufthamar
 • Kvaløy v/bru Spissøy
 • Kalve (Stora Kalsøy)
 • Skår (Hundvåkøy)
 • Bjånes
 • Eido
 • Kryss avkøyring Selvågen/Nordeid
 • Blåsternes / Åno
 • Selbjørnsbrua v/kraftlaget
 • Gauksheim
 • Stolmabrua rasteplass
 • Rasteplass ved Storhaug
 • Stolmen kyrkje
 • Sætrevik, Stolmen nord
 • Vik-krysset (nordsida)
 • Veikryss Beinskrokjen/Bussesund
 • Kolbeinshavn kryss
 • Kryss Rostøy v/bru
 • Husavik ferjekai

Hyttekonteinarar Stord

 • Fjellgardane
 • Avkjørsel til flyplass Stokken
 • Dåfjorden v/hyttefelt
 • Heiane v/miljøsentralen
 • Huglo kai
 • Huglo ved skulen

Hyttekonteinarar Bømlo

 • Langevåg Kåso
 • Lykling
 • v/kryss Djupadalen
 • Bærøy
 • Finnås
 • Moster- Skimmelandsdalen v/undergang
 • Gassasundet Spissøy
 • Hollundsdalen v/miljøsentralen
 • Urangsvåg kai
 • Stavlandsvegen v/kryss Søvollvegen
 • Aga – kryss v/Rolfsnesveg
 • v/Klubbasundbrua
 • Tverråbakkjen, Svortland sør

Hyttekonteinarar Fitjar

 • Dåfjorden – Lønevåg
 • Kuarvågen v/båthamn Koløy
 • Helland
 • Kråko
 • Kalveid v/båthamn
 • Fitjar sentrum på kaien
 • Havn v/båthamn
 • Sandvikvåg ferjekai
 • Hageberg skule

Hyttekonteinarar Kvinnherad

 

 • Stussvik v/vegkryss
 • Hammarhaug – hyttefelt
 • Vikane – veg mot Håvik
 • Ølve v/kryss til Skarvasete
 • Gjermundshamn
 • Varaldsøy v/kai
 • Mauranger v/Statkraft
 • Ænes campingplass
 • Ænes 1 km sør for Furebergtunnelen
 • Årsnes ferjekai
 • Neslia sør
 • Dimmelsvik v/gamleposten
 • Blådalen v/vegkryss til Matre
 • Matre ferjekai
 • Matre v/kryss indre Matre
 • Åkra – vekryss mot Haugstøl/Skromme
 • Uskedal v/gamleskulen
 • Herøysund v/butikk
 • Husnes v/Statoil
 • Valen (parkeringsplassen ved kyrkja)
 • Utåker/Holmedal kryss riksveg
 • Sydnes ferjekai
 • Toftevågen
 • Høylandsbygd v/båthamn
 • Ranavik ferjekai
 • Sæbøvik bak aldersheim
 • Arnavik
 • Borgundøy

Hyttekonteinarar Sveio

 • Valevåg
 • Tittelsnes (2 stk.)
 • Holsvika/Buavika
 • Økland
 • Vihovda
 • Liereid
 • Geitåstjørna v/Liereid
 • Håvardsholm
 • Førde
 • Røykjenes
 • Erve
 • Bakken
 • Våga
 • Kvalvåg
 • Kvalvågnes v/kryss
 • Eilerås v/steinbrotet på nordsida
 • Birkeland
 • Sveio sentrum parkeringsplass bak Kiwi
 • Haukås
 • Rød
 • Fagerland v/kryss
 • Auklandshamn
 • Tjernagel
 • Bua v/kryss
 • Sletto v/hyttefelt
 • Nordskog v/gravplass
 • Eltravåg v/bedehus
 • Vikse / Straumavegen
 • Tidlegare Vandaskog skule
 • Skålaskog nord

Hyttekonteinarar Tysnes

 • Skorpo v/kryss
 • Flakkavåg kai
 • Espevik/v Elsåkervågen
 • Onarheim v/kyrkja
 • Årbakka v/butikk
 • Nymark v/kryss Lunde
 • Malkenes v/kryss
 • Lunde senter
 • Lunde kai
 • Gjersvik v/kryss Godøysund
 • Gjersvikeidet
 • Godøysund
 • Våge v/Esso
 • Uggdal v/kryss Onarheim
 • Uggdal v/Sæd
 • Hålandsneset ved kryss til Amland
 • Reksteren – kryss til Sunde kai
 • Reksteren – kryss til Flygansvær
 • Reksteren – Brattetveit v/møteplass
 • Reksteren – Bruntveit v/kryss til kai
 • Reksteren – v/skulen på Skår
 • Reksteren – Hope v/kryss til Hopsund
 • Reksteren – kryss til Kaldafoss
 • Leite mot Neshamn
 • Kryss til Flatråker kai

Skriv ut denne sida.

Slamtømming +

Slamtømming

Minstekravet er at slamavskiljarar i hus skal tømmast annakvart år og i hytter
kvart fjerde år, med eit avvik på fire månader på begge sider. Oversikta nedanfor er rettleiande og framdriftsplanen omtrentleg.
Alle som har slamtank vil verta varsla i god tid før tømming.

Neste slamtømming Austevoll

 

2017

 • Hus og hytte:  veke 11

2018

 • Hus: veke 35- 50

2020:

 • Hus og hytte: 38 – 11 (2021)

Neste slamtømming Bømlo

2017
Bømlo 18 – 38 Hus
2019
Bømlo 18 – 40 Hus og hytter

Neste slamtømming Fitjar

2018
Fitjar 11 – 22 Hus og hytter
2020
Fitjar 11 – 20 Hus

Neste slamtømming Kvinnherad

2017
Kvinnherad 36 – 10 (2018) Hus og hytter
2018
Kvinnherad 01 – 10 Hus og hytter
2019
Kvinnherad 32 – 52 Hus

Neste slamtømming Stord

2017
Stord 50 – 15 (2018) Hus og hytter
2018
Stord 01 – 15 Hus og hytter
2019
Stord 50 – 52 Hus
2020
Stord 01 – 13 Hus

Neste slamtømming Sveio

2017
Sveio 03 – 18 Hus
2019
Sveio 03 – 20 Hus og hytter

Neste slamtømming Tysnes

2018
Tysnes 22 – 37 Hus og hytter
2020
Tysnes 21 – 36 Hus

Skriv ut denne sida.

Skjema- sjølvbetjening +

Skjema- sjølvbetjening

Velg ønska skjema i sidestolpen til venstre.

Øydelagt dunk

SIM byter dunkar om lag kvar 5. veke. Du kan byte dunken sjølv, på ein av våre miljøsentralar.

Meld frå om forureining

Last opp bilete av forsøplinga

Velg fil..

Rydd ei strand

Last opp bilete før og etter strandrydding

Velg fil..

Rydd i nærmiljøet

Søknad om fritak/endring

Abonnentar i kommunane Bømlo, Fitjar og Kvinnherad, som meiner dei har grunn for det, kan søkja om fritak eller endring frå renovasjonsordninga og/eller slamtømmeordninga.
SIM har ikkje forvaltninga i kommunane Austevoll, Stord, Sveio og Tysnes. Innbyggjarar i desse kommunane må ta kontakt med kommunen vedrørande søknad om fritak/endring.

Årsaker
Årsaker som kan gje grunn for å innvilga søknaden, kan vera at huset skal rivast/er rive,
at det skal stå tomt, at utleigeleilegheit ikkje skal nyttast, at huset skal nyttast til eige bruk,
at huset skal nyttast som fritidsbustad – eller at fritidsbustad skal leigast ut.

Fritaksperiode
Fritaksperiode vil kun vera samanhengjande periodar på frå seks månder til to år.

Søknadsskjema

søknad fritak/endring

Send søknad til:

SIM, Svartasmoget, 5419 Fitjar.

Last opp utfylt og signert søknad om fritak/endring

Velg fil..

Fakturaspørsmål

Bleietilskot

Last opp kvittering for tøybleier

Velg fil..

Kundeavtale næring Heiane

For små og mellomstore verksemder tilbyr SIM kundeavtale og vegekort.

Vegekort Heiane

Søk om kundeavtale Heiane (pdf)

Kompostkurs

Slik får du komposteringsavtale

 1. Svar på spørsmåla og send skjemaet til SIM.
  (Informasjon om «Heimekompostering» finn du på sida «Ditt avfall» og Kompostering
 2. Dersom SIM godkjenner svara dine, sender me deg ein avtale om heimekompostering på epost.
 3. Godkjenn avtalen og send den tilbake til SIM på epost.
 4. Etter at du har sendt avtalen til SIM, kan du ta til med å kompostera heime.
 5. Den gamle biodunken din vil bli henta av SIM i løpet av fem veker.

Kundeavtale næring Bømlo

For små og mellomstore verksemder tilbyr SIM kundeavtale og vegekort.

Vegekort Bomlo

Søk om kundeavtale Bømlo (pdf)

Skriv ut denne sida.