Koronainformasjon frå SIM

Renovasjon er definert som eit viktig samfunnsoppdrag, og situasjonen endrar seg raskt. SIM sitt største fokus er at avfallet i dunkane heime hjå deg skal bli henta. Ein har i den samanheng utarbeidd beredskapsplanar for eventuelle situasjonar som kan oppstå. Det kan i sin ytterste konsekvens føre til at ein lyt gjere prioriteringar i samband med renovasjonen.

SIM vil informere via nettsida, media, facebook og sms dersom det skjer endringar som råkar våre kundar.