Feil slamvarsel

Ved ein feil er det sendt ut slamtømmevarsel til alle husstandar på Bømlo. Me ber abonnentane om å sjå vekk frå dette varselet. Nytt varsel vil kome når det nærmar seg at din tank skal tømast.