Påmelding skuleprosjekt

Ofte vil fleire klassar besøka oss på same dato.
For å unngå for mykje att og fram, ynskjer me å avtala besøksdato munnleg.

Påmelding til SIM sitt skuleprosjekt kan kun skje per telefon.

Kontakt plan og kommunikasjonsansvarleg
Janne Hillersøy, tlf 95 25 64 69