Er ikkje dunken tømt som avtala?

Kontakt transportør:

952 53 515