Vedtekter

Selskapsavtalen (vedtektene) for Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS vart sist endra i representantskapsmøtet 30. april 1999.
Endringa vart godkjent i eigarkommunane 22. november 1999. Selskapsavtalen vart tilpassa lov om interkommunale selskap 9. mai 2003.

Last ned SIM sin selskapsavtale (pdf)