Plastemballasje

ORDNING: Bringeordning.

Skal leverast i spesialsekker ved ein av SIM sine miljøsentralar. Sekker kan du få ved alle SIM sine miljøsentralar.
Ta sekken med til miljøsentralen.

NB: Berre spesialsekkene du får hjå SIM skal brukast til sortering.

Ja takk

All rein plastemballasjeplast. Til dømes:

  • Plastflasker/-kanner
  • Plastfolie/-posar
  • Plastboksar/-beger
  • Blomsterpotter

Nei takk

  • Tilgrisa plast (matrestar etc.)
  • Plastemballasje som inneheld restar av farleg avfall
  • Plast som ikkje er emballasje (f.eks leiker, møblar osv.)